Kort verslag bijeenkomst met gemeente 27 oktober 2014

plaatje van een document

Bijeenkomst gemeente en Buitenhof Kleur in Groen
Maandag 27 oktober 14:00 – 15:00

Aanwezig:
Yvonne Eggermont
Ouwe van der Molen
Annemarie Westhoff
Hans Zwennes
Henk Monen

De bijeenkomst had het karakter van een  informeel overleg.  Punten die ter sprake zijn gekomen zijn:
1. Evaluatie Buitenhof Kleur in Groen
2. Openstaande punten i.v.m. beplanting

Zowel de gemeente als de afgevaardigden van Buitenhof Kleur in Groen vinden dat de buurtbewoners goed bezig zijn geweest. Er zijn wat opstartproblemen geweest, omdat in het begin het woekeren van het onkruid wat onderschat werd, maar dat is in de herfst door een inhaalslag en inzet van de buurtbewoners weer in orde gemaakt. Over het algemeen zijn zowel de gemeente als de afvaardiging van Buitenhof Kleur in Groen tevreden over het behaalde resultaat.

Vervolgens werd besloten om bij de tuinen zelf te gaan kijken.
Eerst werd het stuk naast Buitenhof 109 bekeken. Tussen de parkeerplaats en de tuin zou nog een afscheiding kunnen komen. Dit betreft een strook van 17 meter, afgesproken is om daar een beukhaag te plaatsen in twee rijen die zo’n 30 cm uit elkaar staan  en waarvan de plantjes om en om gepoot worden. Ouwe zegt dat hiervoor 6 boompjes de strekkende meter nodig zijn. De gemeente zegt toe deze beukhaag boompjes te leveren en te planten.

In de strook strak tegen Buitenhof 109 aan zal nog een fruitboom geplant worden, dit gaat dan een appelboom worden, nog niet is afgesproken welke soort dat zal moet zijn, maar in ieder geval een hoogstam. De plek van deze fruitboom komt dicht bij de straat te staan, maar voor de boom geplant kan worden, zal eerst het stuk waar deze komt vrij gemaakt moeten worden door de buurt. Afgesproken is dat de gemeente deze fruitboom neerzet en dat iemand van Buitenhof Kleur in Groen de gemeente een seintje geeft zodra de plek schoon is.

Er is ook  over de schutting van Buitenhof 109 gesproken en wat we eraan kunnen doen om die wat meer aan het zicht te onttrekken. We hebben hier nog geen  geen besluit over genomen  maar willen daar in de toekomst wel een mooie oplossing voor zoeken

Vervolgens werd het tuintje met de rozen – voor Buitenhof 129 – nog even geïnspecteerd. De rozen hoeven dit jaar niet gesnoeid te worden, maar wel voordat de vorst intreed voorzien te zijn van een aarden voet, zodat de wortelmassa van de rozen beter beschermd tegen de vorst is.

Omstreeks 15:00 werd de bijeenkomst afgesloten.

 

Download hier het verslag van deze bijeenkomst.

 

 

Tags: